Contact opnemen?

Algemene ledenvergadering

Als appartementseigenaar ben je automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren. Binnen de eigenaren en de VvE is de vergadering van eigenaren het centrale punt. Alle beslissingen over het onderhoud van het hele complex en alle gemeenschappelijke belangen worden hier genomen. Of het nu gaat om het vaststellen van de voorschotbijdragen, de onderhoudsplannen of over bijvoorbeeld de kleurstelling van zonneschermen. 

Wat is een vergadering van eigenaren?

Het woord ‘vergadering’ geeft vaak verwarring. Het slaat namelijk zowel op het hoogste orgaan van de Vereniging van Eigenaren, dat in principe alle beslissingen neemt, als op de fysieke bijeenkomsten van de eigenaren. 

Hoe vaak moe je een VvE vergadering houden?

Een VvE moet tenminste een keer per jaar een algemene ledenvergadering organiseren. Op de agenda van die jaarlijkse vergadering moeten tenminste de begroting en de exploitatierekening staan. Ook moet de bestuurder verantwoording afleggen over het beheer en beleid in het afgelopen boekjaar. In het modelreglement van 2006 wordt uitgegaan van tenminste twee vergaderingen per jaar. 

Wat staat er op de agenda van een VvE vergadering?

Behalve over de begroting en exploitatierekening kan de vergadering van eigenaren natuurlijk ook over andere zaken besluiten nemen. Bijvoorbeeld over het onderhoud. De besluitvorming vindt plaats via stemming.

Besluiten VvE vergadering

De besluiten die de algemene ledenvergadering door middel van stemmen neemt, zijn bindend voor alle eigenaren. Ze moeten dan natuurlijk wel rechtsgeldig genomen zijn. Hoe je als vergadering rechtsgeldige besluiten neemt, staat beschreven in het splitsingsreglement. Zijn er te weinig stemgerechtigden op de vergadering aanwezig? Dan kan een tweede vergadering worden uitgeschreven. In die tweede vergadering kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen met de meerderheid van de aanwezige stemmen.

Besluiten verwerpen

Ben je het als appartementseigenaar niet met een besluit van de vergadering van eigenaren eens? Denk je dat het besluit strijdig is met de wettelijke of statutaire bepalingen of het huishoudelijk reglement? Of dat het echt onredelijk is? Dan moet je binnen een maand naar de kantonrechter stappen. Die beoordeelt of het besluit vernietigbaar of nietig is of dat je toch je medewerking aan de uitvoering van het besluit moet verlenen.

Heb je vragen? Neem contact op met ASN.

Persoonlijk en betrokken

Persoonlijk contact, een vaste contactpersoon voor je VvE, luisteren, actief meedenken, betrokken zijn en afspraken nakomen. Misschien vanzelfsprekend, maar deze waarden zijn voor ons heel belangrijk en vormen de richtlijnen voor ons dagelijks werk!

Samenwerking en communicatie

Hoe beter de onderlinge betrokkenheid tussen bewoners, bestuur en beheerder, hoe prettiger het wonen is. Hierin investeren wij graag. Daarnaast hechten wij belang aan een plezierige samenwerking met derden, zoals partijen die het onderhoud verzorgen.

Deskundig en onafhankelijk

Appartement Services Nederland stelt hoge eisen aan de eigen deskundigheid en professionaliteit. We zijn altijd op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving op VvE-gebied en werken uitsluitend met financieel, bouwkundig en juridisch uitstekend opgeleide medewerkers.
Vraag een offerte aan om te bekijken wat wij voor je VvE kunnen betekenen!

Direct contact opnemen over: