Contact opnemen?

Bankrekening VvE

Het bestuur beheert de financiën van de VvE. Om betalingen te kunnen doen en geld te kunnen ontvangen is een bankrekening nodig. Daarnaast kan een vereniging van eigenaren een bank gebruiken om geld te sparen of te beleggen. Het is belangrijk dat de bankrekening op naam van de VvE staat. Gebruik voor de financiën van je VvE nooit de algemene rekening van de bestuurder. Ook een inzakerekening op naam van de professioneel beheerder is niet verstandig. 
Als het splitsingsreglement het toestaat, is het handig om ook een bestuurslid van de VvE, bijvoorbeeld de voorzitter, tekenbevoegdheid te geven. Door meerdere mensen van de VvE inzicht in de bankrekening toe te staan, zorg je voor transparantie. 

Bankrekening VvE openen

Je moet als VvE ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel om een bankrekening te kunnen openen. Naast een bewijs van inschrijving bij de KvK vraagt de bank om een kopie van de splitsingsakte en het splitsingsreglement, en om schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat de gemachtigde tekenbevoegdheid heeft. Dat kunnen bijvoorbeeld notulen zijn. De personen die gemachtigd worden voor de VvE bankrekening moeten persoonlijk naar de bank komen en een legitimatiebewijs meenemen. 

Sparen en beleggen

Heeft je VvE een groot reservefonds? Dan is het slim dit bedrag op een spaarrekening te zetten. In sommige gevallen is zelfs beleggen mogelijk. Hiervoor bestaan speciale regels. Onze specialisten kunnen je hierover informeren. 

Bankrekening VvE openen? ASN kan je er alles over vertellen. Neem vrijblijvend contact op.

Persoonlijk en betrokken

Persoonlijk contact, een vaste contactpersoon voor je VvE, luisteren, actief meedenken, betrokken zijn en afspraken nakomen. Misschien vanzelfsprekend, maar deze waarden zijn voor ons heel belangrijk en vormen de richtlijnen voor ons dagelijks werk!

Samenwerking en communicatie

Hoe beter de onderlinge betrokkenheid tussen bewoners, bestuur en beheerder, hoe prettiger het wonen is. Hierin investeren wij graag. Daarnaast hechten wij belang aan een plezierige samenwerking met derden, zoals partijen die het onderhoud verzorgen.

Deskundig en onafhankelijk

Appartement Services Nederland stelt hoge eisen aan de eigen deskundigheid en professionaliteit. We zijn altijd op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving op VvE-gebied en werken uitsluitend met financieel, bouwkundig en juridisch uitstekend opgeleide medewerkers.
Vraag een offerte aan om te bekijken wat wij voor je VvE kunnen betekenen!

Direct contact opnemen over: