Contact opnemen?

Basis beheer

Basis VvE beheer is een dienstenpakket waarbij je wordt voorzien in een solide basis voor je eigen VvE beheer. ASN verzorgt deze basis, die bestaat uit de inrichting van een financiële administratie, ledenadministratie, het verzorgen van de jaarrekening enzovoorts. ASN heeft veel kennis en ervaring in huis op het gebied van VvE beheer. Binnen dit dienstenpakket heb je aan ons dus een professionele partner die kan adviseren bij alle vraagstukken die op tafel komen tijdens de verdere organisatie. Je zult er dus nooit alleen voor komen te staan.

Wat doet ASN:

ASN Is je vraagbaak voor alle zaken die de VvE betreffen, zoals:

1. Advies over verzekeringen
2. Organiseren van de Algemene Ledenvergadering
3. Juridische en bestuurlijke zaken
4. Technisch beheer en MeerJarenOnderhoud

Wat kun je als VvE in eigen beheer uitvoeren?
Vergaderen en notuleren van bestuursvergaderingen, commissie vergaderingen, Algemene Ledenvergadering. (Dit kan vaak geheel schriftelijk worden afgehandeld. In dat geval moeten alle eigenaren de notulen ondertekenen.)

(alle afspraken worden vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst)

Als er bepaalde punten zijn die je toch niet in eigen beheer wilt houden, kan ASN zich daar op aanpassen. Wij zorgen voor maatwerk voor elke cliënt. Ook voor jou en jouw VvE passen wij onze dienstverlening op maat aan.

Wil je meer informatie over de hierboven beschreven diensten? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Persoonlijk en betrokken

Persoonlijk contact, een vaste contactpersoon voor je VvE, luisteren, actief meedenken, betrokken zijn en afspraken nakomen. Misschien vanzelfsprekend, maar deze waarden zijn voor ons heel belangrijk en vormen de richtlijnen voor ons dagelijks werk!

Samenwerking en communicatie

Hoe beter de onderlinge betrokkenheid tussen bewoners, bestuur en beheerder, hoe prettiger het wonen is. Hierin investeren wij graag. Daarnaast hechten wij belang aan een plezierige samenwerking met derden, zoals partijen die het onderhoud verzorgen.

Deskundig en onafhankelijk

Appartement Services Nederland stelt hoge eisen aan de eigen deskundigheid en professionaliteit. We zijn altijd op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving op VvE-gebied en werken uitsluitend met financieel, bouwkundig en juridisch uitstekend opgeleide medewerkers.
Vraag een offerte aan om te bekijken wat wij voor je VvE kunnen betekenen!

Direct contact opnemen over: