Contact opnemen?

Bestuurlijk

Iedere Vereniging van Eigenaren (VvE) heeft een bestuur. Dit bestuur kan bestaan uit een of meerdere eigenaren. Het VvE-bestuur is verantwoordelijk voor een aantal zaken, maar uiteindelijk is het de vergadering van eigenaren die de besluiten neemt. Alleen bij spoedeisende zaken mag het bestuur zelf besluiten nemen. Veel VvE’s kiezen ervoor om de bestuurstaken uit te besteden aan een professioneel beheerder, zoals Appartement Services Nederland (ASN). Hiermee voorkomen de appartementseigenaren dat er onnodig problemen ontstaan door gebrek aan kennis en ervaring.

Wat zijn de taken van een VvE-bestuur?  

Het bestuur van een VvE vertegenwoordigt de Vereniging van Eigenaren en heeft als taak het uitvoeren van alle besluiten die de eigenaren van het appartementencomplex in de Algemene Ledenvergadering hebben genomen. Verder zorgt het bestuur voor:

• Organisatie van de Algemene Ledenvergadering(en)
• Agendabeheer en notulen
• Financiële, bouwkundige en technische zaken
• Exploitatiebegroting en voorschotbijdrage
• MeerJarenOnderhoudPlan (MJOP)
• Beheer reservefonds
• Behandelen van klachten en storingen
• Verzekeringsportefeuille
• Regulier overleg met de kascommissie en technische commissie

Zelf besturen of uitbesteden?

Als VvE-bestuur draag je de verantwoordelijkheden zoals die onder andere zijn vastgelegd in de splitsingsakte. Die verantwoordelijkheden gaan een stuk verder dan alleen de boekhouding bijhouden. Het bestuur heeft ook kennis nodig van onroerende zaken, technisch beheer, recht en verzekeringen. Sta je voor de keuze of je als VvE zelf een bestuur samenstelt of het bestuur uitbesteedt? Zorg dan dat je goed op de hoogte bent van alle bestuurlijke verantwoordelijkheden. Kies je voor zelfbestuur, dan is het verstandig om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Wil je de bestuurstaken liever uitbesteden, dan heb je de keuze uit uitbesteden van het hele bestuur of alleen een deel (bijvoorbeeld de VvE administratie). 

Prettig wonen, daar gaat het om!

Een VvE beheren is mensenwerk. Om alle taken goed te kunnen uitvoeren, moeten eigenaren, bestuurders en derden constructief kunnen samenwerken. Laat je de bestuurlijke taken van je VvE aan Appartement Services Nederland over, dan ben je zeker van een kwalitatief goede aansturing, advisering en begeleiding. Onze professionals voorzien VvE bestuurders van alle ondersteuning die zij wensen. Of het nu alleen om advies gaat of om het uitvoeren van bestuurlijke taken. Met als eindresultaat: een omgeving waarin je prettig woont.

Meer weten over het bestuur van een VvE? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Persoonlijk en betrokken

Persoonlijk contact, een vaste contactpersoon voor je VvE, luisteren, actief meedenken, betrokken zijn en afspraken nakomen. Misschien vanzelfsprekend, maar deze waarden zijn voor ons heel belangrijk en vormen de richtlijnen voor ons dagelijks werk!

Samenwerking en communicatie

Hoe beter de onderlinge betrokkenheid tussen bewoners, bestuur en beheerder, hoe prettiger het wonen is. Hierin investeren wij graag. Daarnaast hechten wij belang aan een plezierige samenwerking met derden, zoals partijen die het onderhoud verzorgen.

Deskundig en onafhankelijk

Appartement Services Nederland stelt hoge eisen aan de eigen deskundigheid en professionaliteit. We zijn altijd op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving op VvE-gebied en werken uitsluitend met financieel, bouwkundig en juridisch uitstekend opgeleide medewerkers.
Vraag een offerte aan om te bekijken wat wij voor je VvE kunnen betekenen!

Direct contact opnemen over: