Contact opnemen?

Taken voorzitter VvE

Voorzitter vergaderingen van eigenaren

Alle belangrijke zaken over het beheer worden beslist door de vergadering van eigenaren. Voor de bijeenkomsten van deze vergadering van eigenaren heeft de VvE een voorzitter. 

Taken voorzitter VvE

Behalve een voorzitter bestaat een VvE uit nog een aantal ‘organen', namelijk:

De voorzitter kan een vergadering bijeenroepen. Ook het bestuur mag dit doen. 

Voorzitter vergaderingen en/of bestuur?

Alleen als het bestuur uit meerder personen bestaat, kan dat dezelfde persoon zijn als de voorzitter van het bestuur. De voorzitter van de vergaderingen wordt benoemd door de leden. Deze kunnen hem of haar in een vergadering van eigenaren ook weer ontslaan. 

Voorzitter ziek, wat nu?

Is de voorzitter ziek en bestaat het bestuur uit meerdere personen? Dan kan een van de andere bestuurders de functie van voorzitter tijdelijk overnemen. Lees de splitsingsakte en/of het huishoudelijk reglement nog wel even goed na. Het kan zijn dat hierin nadere bepalingen staan.
Bestaat het bestuur uit één persoon, dan mag een ander lid tot voorzitter worden benoemd, als de vergadering daarmee instemt.

Lees meer over de VvE structuur.

Persoonlijk en betrokken

Persoonlijk contact, een vaste contactpersoon voor je VvE, luisteren, actief meedenken, betrokken zijn en afspraken nakomen. Misschien vanzelfsprekend, maar deze waarden zijn voor ons heel belangrijk en vormen de richtlijnen voor ons dagelijks werk!

Samenwerking en communicatie

Hoe beter de onderlinge betrokkenheid tussen bewoners, bestuur en beheerder, hoe prettiger het wonen is. Hierin investeren wij graag. Daarnaast hechten wij belang aan een plezierige samenwerking met derden, zoals partijen die het onderhoud verzorgen.

Deskundig en onafhankelijk

Appartement Services Nederland stelt hoge eisen aan de eigen deskundigheid en professionaliteit. We zijn altijd op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving op VvE-gebied en werken uitsluitend met financieel, bouwkundig en juridisch uitstekend opgeleide medewerkers.
Vraag een offerte aan om te bekijken wat wij voor je VvE kunnen betekenen!

Direct contact opnemen over: