Contact opnemen?

Jaarrekening VvE

Elk jaar legt het bestuur verplicht verantwoording af over het financiële beheer in het afgelopen boekjaar. Dat doet het bestuur door een jaarrekening te maken en die aan de algemene vergadering voor te leggen. Zo’n jaarrekening bestaat uit een balans en een exploitatierekening en een toelichting. De jaarrekening is meteen ook een handig hulpmiddel bij het maken van een begroting voor het volgende jaar. 

Jaarrekening VvE: balans

Een balans bestaat uit twee delen. Op het ene deel staan de bezittingen, op het andere deel de schulden. De bezittingen zijn de saldi van de bank- en eventueel de spaarrekening. Bij de bezittingen horen ook de eigenaarsbijdragen die nog niet betaald zijn, maar waar de VvE wel recht op heeft. De schulden zijn de eventuele leningen en de rekeningen die de VvE nog niet betaald heeft. 

Jaarrekening VvE: exploitatierekening

Het tweede deel van de jaarrekening is de exploitatierekening. Daarop staan alle inkomsten en uitgaven tijdens het boekjaar (het jaar waarover het financieel verslag gaat). 

Toelichting op de jaarrekening

Voor het boekjaar begon heeft het bestuur een begroting gemaakt of laten maken. Na afloop van het boek jaar kijkt het bestuur op deze begroting terug. Zijn er belangrijke verschillen tussen de begrote en werkelijke kosten en inkomsten? Hoe kan dat?

Controle en decharge

Een externe accountant of kascommissie controleert de jaarrekening en brengt verslag uit aan de vergadering. Is de vergadering akkoord met de jaarrekening, dan kan de VvE aan het bestuur decharge verlenen. Dit betekent dat de vereniging de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid over het boekjaar overneemt van het bestuur.

Vragen over het maken van een jaarrekening voor je VvE? Neem contact op met ASN.

Persoonlijk en betrokken

Persoonlijk contact, een vaste contactpersoon voor je VvE, luisteren, actief meedenken, betrokken zijn en afspraken nakomen. Misschien vanzelfsprekend, maar deze waarden zijn voor ons heel belangrijk en vormen de richtlijnen voor ons dagelijks werk!

Samenwerking en communicatie

Hoe beter de onderlinge betrokkenheid tussen bewoners, bestuur en beheerder, hoe prettiger het wonen is. Hierin investeren wij graag. Daarnaast hechten wij belang aan een plezierige samenwerking met derden, zoals partijen die het onderhoud verzorgen.

Deskundig en onafhankelijk

Appartement Services Nederland stelt hoge eisen aan de eigen deskundigheid en professionaliteit. We zijn altijd op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving op VvE-gebied en werken uitsluitend met financieel, bouwkundig en juridisch uitstekend opgeleide medewerkers.
Vraag een offerte aan om te bekijken wat wij voor je VvE kunnen betekenen!

Direct contact opnemen over: