Contact opnemen?

Kascommissie VvE

Iedere VvE moet een bestuurder hebben. Een bestuur kan uit één of drie personen bestaan, als het maar een oneven aantal is. Daarnaast kan de algemene ledenvergadering een voorzitter voor de vergadering benoemen. Naast het bestuur kunnen er ook een of meerdere commissies actief zijn, bijvoorbeeld een financiële en een technische commissie. Als een VvE geen accountant of administrateur heeft, is een kascommissie verplicht. De kascommissie en andere commissies die de vergadering heeft ingesteld, mogen niet zelfstandig besluiten nemen. Ze mogen alleen advies geven aan de bestuurder of aan de vergadering, tenzij de vergadering van eigenaren anders besluit. 

Wat doet een kascommissie VvE?

Het bestuur van de VvE beheert de financiën van de VvE. Voor de uitvoering hiervan kan de vergadering van eigenaren een penningmeester benoemen. De penningmeester maakt deel uit van het bestuur. De kascommissie controleert het financieel verslag en de financiële stukken van de bestuurder, zoals de begroting en facturen. Na deze controle rapporteert de commissie haar bevindingen aan de vergadering en adviseert de commissie de vergadering om de stukken goed te keuren of af te keuren. Het bestuur moet de commissie alle informatie geven die deze nodig heeft. 

Samenstelling kascommissie

De kascommissie wordt elk jaar gekozen en bestaat uit twee VvE-leden. Kascommissieleden kunnen zonder problemen meerdere keren achtereen worden gekozen.

Kascommissie VvE instellen? ASN adviseert. Neem vrijblijvend contact op.

Persoonlijk en betrokken

Persoonlijk contact, een vaste contactpersoon voor je VvE, luisteren, actief meedenken, betrokken zijn en afspraken nakomen. Misschien vanzelfsprekend, maar deze waarden zijn voor ons heel belangrijk en vormen de richtlijnen voor ons dagelijks werk!

Samenwerking en communicatie

Hoe beter de onderlinge betrokkenheid tussen bewoners, bestuur en beheerder, hoe prettiger het wonen is. Hierin investeren wij graag. Daarnaast hechten wij belang aan een plezierige samenwerking met derden, zoals partijen die het onderhoud verzorgen.

Deskundig en onafhankelijk

Appartement Services Nederland stelt hoge eisen aan de eigen deskundigheid en professionaliteit. We zijn altijd op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving op VvE-gebied en werken uitsluitend met financieel, bouwkundig en juridisch uitstekend opgeleide medewerkers.
Vraag een offerte aan om te bekijken wat wij voor je VvE kunnen betekenen!

Direct contact opnemen over: