Contact opnemen?

Modelreglement VvE

Je bent eigenaar van een appartementsrecht. Daarmee ben je automatisch lid van de vereniging van eigenaren. Net als elke vereniging heeft ook een Vereniging van Eigenaren statuten. Die statuten staan in het splitsingsreglement. Zo’n VvE reglement is nodig omdat je als eigenaar van een appartementsrecht te maken hebt met een gebouw dat zowel individuele als gezamenlijke bouwdelen bevat. Denk bijvoorbeeld aan woningen, bergingen of garages en bedrijfsruimtes.

Wat is een modelreglement VvE?

Om het opstellen van een splitsingsreglement makkelijker te maken en om te zorgen dat het VvE reglement aan minimale eisen voldoet, zijn er in de loop van de jaren modelreglementen ofwel voorbeeldreglementen uitgegeven. Op dit moment bestaan er vier reglementen: die van 1973, 1983, 1992 en 2006. Een modelreglement is in feite een beschrijving van de ‘spelregels’ voor het functioneren van een gemeenschap van eigenaars en de daarbij behorende VvE. Er staat bijvoorbeeld in wat voor gemeenschappelijke rekening is en wat voor individueel rekening. En welke rechten en plichten appartementseigenaren hebben.

Splitsingsakte en modelreglement VvE

De splitsing in appartementsrechten gebeurt door middel van een notariële akte. Deze zogenaamde akte van splitsing wordt ingeschreven in de openbare registers van de dienst Kadaster. Pas dan is de splitsing van het gebouw in appartementsrechten een feit. De splitsingsakte kan het modelreglement op bepaalde punten aanvullen of wijzigen en bevat dus altijd een reglement of verwijzingen naar een reglement.
Wijzigen van een splitsingsakte of splitsingsreglement kan alleen met meerderheid van stemmen en onder bepaalde voorwaarden.

Huishoudelijk reglement

Veel VvE’s hebben behalve een splitsingsakte en een splitsingsreglement ook een huishoudelijk reglement. Zo’n huishoudelijk reglement is in feite een uitwerking van het splitsingsreglement.

Wil je meer informatie over modelreglementen, splitsingsaktes en splitsingsreglementen? Onze experts beantwoorden je vragen graag. Neem contact op met ASN.

Persoonlijk en betrokken

Persoonlijk contact, een vaste contactpersoon voor je VvE, luisteren, actief meedenken, betrokken zijn en afspraken nakomen. Misschien vanzelfsprekend, maar deze waarden zijn voor ons heel belangrijk en vormen de richtlijnen voor ons dagelijks werk!

Samenwerking en communicatie

Hoe beter de onderlinge betrokkenheid tussen bewoners, bestuur en beheerder, hoe prettiger het wonen is. Hierin investeren wij graag. Daarnaast hechten wij belang aan een plezierige samenwerking met derden, zoals partijen die het onderhoud verzorgen.

Deskundig en onafhankelijk

Appartement Services Nederland stelt hoge eisen aan de eigen deskundigheid en professionaliteit. We zijn altijd op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving op VvE-gebied en werken uitsluitend met financieel, bouwkundig en juridisch uitstekend opgeleide medewerkers.
Vraag een offerte aan om te bekijken wat wij voor je VvE kunnen betekenen!

Direct contact opnemen over: