Contact opnemen?

Vereniging van Eigenaren

Wat is een Vereniging van Eigenaren?

Als eigenaar van een appartementsrecht heb je niet alleen met je eigen appartement te maken, maar ben je ook mede-eigenaar van het hele appartementencomplex. Daarmee ben je automatisch lid geworden van een Vereniging van eigenaren ofwel VvE. Een VvE behartigt de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren, zoals het onderhoud van het gebouw en de technische installaties, en de manier waarop het complex verzekerd is. Ook moet een VvE erop toezien dat elke eigenaar de regels naleeft.

Vergadering van eigenaren (algemene ledenvergadering)

De appartementseigenaren kiezen uit hun midden een of meerdere bestuursleden. Dat is wettelijk verplicht. Het bestuur voert de rechtsgeldig genomen besluiten uit die eigenaren gezamenlijk genomen hebben in een vergadering van eigenaren. De term ‘vergadering van eigenaren ‘ heeft twee betekenissen. Het duidt zowel op het ‘orgaan’ van de Vereniging van huiseigenaren als op de bijeenkomst van eigenaren. Die laatste wordt ook wel algemene ledenvergadering (ALV) genoemd.

VvE-bestuur

Het bestuur van de VvE voert de besluiten uit die door de vergadering van eigenaren zijn genomen. Daarnaast heeft het bestuur allerlei andere taken, van het beheren van de ledenadministratie tot het opstellen van een exploitatiebegroting en het begeleiden van uit te voeren onderhoud. Een Vereniging voor eigenaren kan ervoor kiezen om het hele bestuur of een deel van de taken uit te besteden.
Lees meer.

Commissies

Naast de vergadering van eigenaren, de bestuurder en de voorzitter kan een VvE ook een of meerdere commissies hebben, zoals een financiële commissie, bouw- of technische commissie. Dit kan een prettige manier zijn om als eigenaren meer direct bij de Vereniging van Eigenaren betrokken te zijn. De eindverantwoordelijkheid blijft bij de algemene ledenvergadering.

Verplichtingen

Als appartementseigenaren heb je rechten, maar ook plichten. Die staan in de wet, de splitsingsakte, het splitsingsreglement, het modelreglement en eventueel in het huishoudelijk reglement. De Vereniging voor Eigenaren ziet toe op het nakomen van die verplichtingen. Wil je meer informatie over je rechten en plichten, neem dan contact op.

Conflicten VvE

Binnen een VvE kunnen soms problemen en spanningen ontstaan. Bijvoorbeeld als het bestuur iets verbiedt en een bewoner het daarmee oneens is, of als iemand zijn bijdrage als VvE-lid niet betaalt. Dergelijke conflicten zijn natuurlijk heel onplezierig. Tenslotte heb je als bewoners telkens weer met elkaar te maken, of je nu wilt of niet. ASN kan als onafhankelijke partij een mediërende rol spelen. In de meeste gevallen is dit afdoende om tot goede oplossingen te komen.

Op de hoogte blijven?

Persoonlijk en betrokken

Persoonlijk contact, een vaste contactpersoon voor je VvE, luisteren, actief meedenken, betrokken zijn en afspraken nakomen. Misschien vanzelfsprekend, maar deze waarden zijn voor ons heel belangrijk en vormen de richtlijnen voor ons dagelijks werk!

Samenwerking en communicatie

Hoe beter de onderlinge betrokkenheid tussen bewoners, bestuur en beheerder, hoe prettiger het wonen is. Hierin investeren wij graag. Daarnaast hechten wij belang aan een plezierige samenwerking met derden, zoals partijen die het onderhoud verzorgen.

Deskundig en onafhankelijk

Appartement Services Nederland stelt hoge eisen aan de eigen deskundigheid en professionaliteit. We zijn altijd op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving op VvE-gebied en werken uitsluitend met financieel, bouwkundig en juridisch uitstekend opgeleide medewerkers.
Vraag een offerte aan om te bekijken wat wij voor je VvE kunnen betekenen!

Direct contact opnemen over: