Contact opnemen?

Reservefonds VvE

Om te zorgen voor een goed onderhoud van het appartementencomplex, heeft de Vereniging van Eigenaren (VvE) geld nodig. Daarom vormt de VvE een reservefonds. Hieruit kunnen onvoorziene uitgaven en het toekomstig onderhoud betaald worden. Met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) spreid je als VvE het onderhoud over de jaren. Op deze manier is het niet nodig om aan de bewoners naast de periodieke bijdrage nog een extra bijdrage voor het onderhoud te vragen.

Reservefonds VvE verplicht

Het is wettelijk verplicht om als VvE een reservefonds te hebben. Maar hoe weet je hoeveel geld je moet reserveren voor onvoorziene uitgaven en toekomstig onderhoud? De hoogte van het benodigde bedrag is niet wettelijk vastgelegd. Je kunt die maar op één manier bepalen: door een meerjarenonderhoudsplan te laten opstellen en die regelmatig te laten controleren. 

Hoogte VvE reservefonds bepalen

Een MJOP geeft de beste indicatie over het bedrag dat moet worden gereserveerd. Met een MJOP heb je namelijk inzicht in de kosten voor onderhoud in de komende jaren. Je weet welk onderhoud direct noodzakelijk is en welke werkzaamheden de komende tijd gedaan moeten worden om het complex in goede staat te houden. Het laten opstellen van een MJOP kost natuurlijk ook geld. Maar deze investering verdient zichzelf terug. Want achterstallig onderhoud is uiteindelijk altijd duurder dan tijdig onderhoud.

Meerjarenonderhoudsplan laten opstellen

ASN helpt bij het bepalen van de hoogte van het VvE reservefonds, door een meerjarenonderhoudsplan voor het appartementencomplex te maken. Onze professionals beoordelen de bouwdelen, gebruikte materialen en staat van onderhoud. Met onze kennis en ervaring kunnen we vervolgens uitstekend inschatten welk onderhoud direct en op termijn nodig is. 

Informatie of ondersteuning nodig bij het bepalen van de hoogte van het reservefonds VvE? Neem contact op met ASN.

Persoonlijk en betrokken

Persoonlijk contact, een vaste contactpersoon voor je VvE, luisteren, actief meedenken, betrokken zijn en afspraken nakomen. Misschien vanzelfsprekend, maar deze waarden zijn voor ons heel belangrijk en vormen de richtlijnen voor ons dagelijks werk!

Samenwerking en communicatie

Hoe beter de onderlinge betrokkenheid tussen bewoners, bestuur en beheerder, hoe prettiger het wonen is. Hierin investeren wij graag. Daarnaast hechten wij belang aan een plezierige samenwerking met derden, zoals partijen die het onderhoud verzorgen.

Deskundig en onafhankelijk

Appartement Services Nederland stelt hoge eisen aan de eigen deskundigheid en professionaliteit. We zijn altijd op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving op VvE-gebied en werken uitsluitend met financieel, bouwkundig en juridisch uitstekend opgeleide medewerkers.
Vraag een offerte aan om te bekijken wat wij voor je VvE kunnen betekenen!

Direct contact opnemen over: