Contact opnemen?

Slapende VvE

Het komt regelmatig voor dat iemand een appartement koopt en daar een flinke tijd woont, zonder iets van een VvE te merken. De bewoners van het appartementencomplex betalen weinig of geen periodieke bijdrage en houden geen ledenvergaderingen. Er wordt geen onderhoud gepleegd en de waarde van het complex vermindert. Er is dan sprake van een slapende VvE. Is dat erg? 
Als appartementseigenaar ben je ook mede-eigenaar van het gehele complex. En dus ben je medeverantwoordelijk voor de staat van onderhoud van het complex. Door als eigenaren met elkaar besluiten te nemen over het reserveren van geld voor onderhoud, voorkom je veel problemen. Doe je dit niet, dan voldoe je niet aan de wettelijke verplichting voor VvE’s om een reservefonds op te bouwen. Bovendien ontstaan op den duur gebreken aan het complex, zoals rotte kozijnen, lekkages en een kapotte riolering. Pakken de eigenaren deze gebreken niet aan, dan kan de gemeente hen tot onderhoud verplichten. Het vervelende is dat zij hiervoor geen geld hebben gereserveerd en plotseling voor hoge kosten komen te staan.

Oorzaken slapende Vereniging van Eigenaren

Als een VvE niet of niet goed functioneert, komt dat vaak doordat de eigenaren niet weten dat ze door de koop van een appartement automatisch lid zijn geworden van de vereniging van eigenaren. Of doordat ze het belang van het goed functioneren van een VvE niet inzien. Een actieve VvE vergroot het woonplezier, voorkomt onverwachte hoge onderhoudskosten door achterstallig onderhoud en zorgt voor behoud van de waarde van je appartement.

Slapende VvE activeren

Wil je als eigenaren zorgen dat je slapende VvE goed gaat functioneren? De eerste stap is het uitschrijven van een eerste vergadering. Omdat er waarschijnlijk geen bestuurder of voorzitter is, kunnen een of meerdere bewoners zelf het initiatief nemen tot uitroepen van een vergadering. Zorg ervoor dat je weet hoeveel appartementseigenaren nodig zijn voor het houden van een vergadering. Informatie daarover staat in de splitsingsakte. Laat alle eigenaren tijdig weten wanneer de vergadering plaatsvindt. Op de agenda komen punten te staan als het benoemen van het bestuur en een voorzitter, vaststellen van een begroting en de hoogte van de individuele periodieke bijdrage, openen van een bankrekening, uitvoeren van onderhoud, opstellen van een meerjarenonderhoudsplan en afsluiten van verzekeringen. Neem eventuele besluiten tijdens de vergadering volgens de regels. Zorg voor een presentielijst en maak altijd notulen.

Ondersteuning bij het activeren van een slapende VvE

In een appartementencomplex dat goed beheerd wordt is het prettig wonen. Wil je je slapende Vereniging van Eigenaren nieuw leven inblazen? De professionals van ASN helpen bij een zorgeloze start. 

Activeer je slapende VvE en voorkom onnodige problemen. Maak kennis met Appartement Services Nederland.

Persoonlijk en betrokken

Persoonlijk contact, een vaste contactpersoon voor je VvE, luisteren, actief meedenken, betrokken zijn en afspraken nakomen. Misschien vanzelfsprekend, maar deze waarden zijn voor ons heel belangrijk en vormen de richtlijnen voor ons dagelijks werk!

Samenwerking en communicatie

Hoe beter de onderlinge betrokkenheid tussen bewoners, bestuur en beheerder, hoe prettiger het wonen is. Hierin investeren wij graag. Daarnaast hechten wij belang aan een plezierige samenwerking met derden, zoals partijen die het onderhoud verzorgen.

Deskundig en onafhankelijk

Appartement Services Nederland stelt hoge eisen aan de eigen deskundigheid en professionaliteit. We zijn altijd op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving op VvE-gebied en werken uitsluitend met financieel, bouwkundig en juridisch uitstekend opgeleide medewerkers.
Vraag een offerte aan om te bekijken wat wij voor je VvE kunnen betekenen!

Direct contact opnemen over: