Contact opnemen?

SPLITSINGSAKTE VVE

Een appartement kopen

Als je een appartement koopt, koop je het recht op een deel van het gebouw. Bij de koop krijg je daarom te maken met een splitsingsreglement en een VVE splitsingsakte.

Akte van splitsing inschrijven

De splitsing in appartementsrechten gebeurt door middel van een notariële akte. Deze akte moet vervolgens worden ingeschreven in de openbare registers van de dienst Kadaster.

Splitsingsakte VvE als juridisch fundament

In de splitsingsakte staat hoe het complex eruit ziet en hoe het is opgedeeld. Een deel is immers privé, een ander deel gemeenschappelijk. De splitsingsakte moet ook een reglement bevatten of naar een reglement verwijzen. Er zijn er op dit moment vier: die van 1973, 1983, 1992 en 2006. Bij de splitsingsakte hoort ook een splitsingstekening.

Splitsingsreglement

In het splitsingsreglement staat aan welke kosten voor het appartementencomplex je moet bijdragen. Ook vind je hierin de VvE statuten. Verder staan er bepalingen in over het gebruik, beheer en onderhoud van appartementen (privégedeelten).

Statuten VvE

De statuten beschrijven de spelregels voor het functioneren een gemeenschap van appartementeigenaren en hun VvE. In de statuten van de vereniging van eigenaren staat minimaal:

Huishoudelijk reglement

Een VvE kan ook een huishoudelijk reglement hebben. Dit reglement is dan een uitwerking van en aanvulling op het splitsingsreglement. De leden van de VvE stellen dit reglement zelf op en stellen het eventueel bij. Vanzelfsprekend mag het huishoudelijk reglement niet strijdig zijn met het splitsingsreglement, de wet en de splitsingsakte.

Opleveringskeuring gemeenschappelijke ruimtes

Koop je een nieuwbouwappartement? Dan kun je naast een opleveringskeuring van je appartement ook een opleveringskeuring aanvragen voor de gemeenschappelijke ruimtes van het complex. Dat doe je via ASN ofbij Vereniging Eigen Huis.

Meer weten? Neem contact op.

Persoonlijk en betrokken

Persoonlijk contact, een vaste contactpersoon voor je VvE, luisteren, actief meedenken, betrokken zijn en afspraken nakomen. Misschien vanzelfsprekend, maar deze waarden zijn voor ons heel belangrijk en vormen de richtlijnen voor ons dagelijks werk!

Samenwerking en communicatie

Hoe beter de onderlinge betrokkenheid tussen bewoners, bestuur en beheerder, hoe prettiger het wonen is. Hierin investeren wij graag. Daarnaast hechten wij belang aan een plezierige samenwerking met derden, zoals partijen die het onderhoud verzorgen.

Deskundig en onafhankelijk

Appartement Services Nederland stelt hoge eisen aan de eigen deskundigheid en professionaliteit. We zijn altijd op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving op VvE-gebied en werken uitsluitend met financieel, bouwkundig en juridisch uitstekend opgeleide medewerkers.
Vraag een offerte aan om te bekijken wat wij voor je VvE kunnen betekenen!

Direct contact opnemen over: