Contact opnemen?

Bouwkundig en technisch beheer VvE

Een appartementencomplex dat niet goed wordt onderhouden, drukt de waarde van alle appartementen in het gebouw. Bovendien kan het herstel door vervolgschade extra duur worden. Beschikt jullie VvE over voldoende kennis en tijd voor een goed technisch beheer? 

Wat houdt technisch en bouwkundig beheer in?

Het ene appartementencomplex is het andere niet. Welk onderhoud het complex nodig heeft, verschilt per situatie. Met onze quickscan gaan we voor je na wat het technisch beheer voor jouw VvE precies inhoudt. Je kunt bij bouwkundig en technisch beheer onder andere denken aan:

Technisch beheer VvE uitbesteden

Veel VvE’s kiezen voor het uitbesteden van het technisch beheer aan Appartement Services Nederland. Dat heeft namelijk belangrijke voordelen. Je voorkomt bijvoorbeeld dat je VvE door een gebrek aan kennis en kunde voor hoge onderhoudskosten komt te staan. Kosten die gemakkelijk vermeden hadden kunnen worden. Daarnaast helpen wij je om inzicht te krijgen in de onderhoudskosten door de jaren heen, zodat je VvE een duidelijk kostenplaatje heeft van het benodigde onderhoud nu en in de toekomst. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om een deel van het technisch beheer aan ons uit te besteden en een ander deel zelf te blijven doen.

Professioneel technisch beheer

De ervaring leert dat de meeste VvE’s kosten besparen door het technisch beheer uit te besteden. Wij brengen de actuele staat van onderhoud in kaart en vragen vervolgens bij meerdere partijen offertes op. Daarna geven we een onderbouwd advies. De VvE beslist vervolgens zelf. Het inhuren van externe specialisten door een onafhankelijk beheerder heeft als tweede voordeel dat er geen belangenverstrengeling ontstaat. 

Meerjarenonderhoudsplan

Sinds mei 2008 zijn Verenigingen van Eigenaren wettelijk verplicht om een reservefonds te hebben. Dit fonds is bestemd voor het onderhoud van het gebouw en moet achterstallig onderhoud voorkomen. Voor het onderhoud moet de VvE een onderhoudsplan voor een periode van minimaal vijf jaar hebben, een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Wil je weten wat er allemaal in zo’n plan moet staan en hoe je berekent welke kosten je kunt verwachten? Onze medewerkers zijn door de wol geverfd en kunnen je VvE helpen bij het maken van een MJOP. Helemaal uitbesteden kan natuurlijk ook.

Vraag een offerte aan

Persoonlijk en betrokken

Persoonlijk contact, een vaste contactpersoon voor je VvE, luisteren, actief meedenken, betrokken zijn en afspraken nakomen. Misschien vanzelfsprekend, maar deze waarden zijn voor ons heel belangrijk en vormen de richtlijnen voor ons dagelijks werk!

Samenwerking en communicatie

Hoe beter de onderlinge betrokkenheid tussen bewoners, bestuur en beheerder, hoe prettiger het wonen is. Hierin investeren wij graag. Daarnaast hechten wij belang aan een plezierige samenwerking met derden, zoals partijen die het onderhoud verzorgen.

Deskundig en onafhankelijk

Appartement Services Nederland stelt hoge eisen aan de eigen deskundigheid en professionaliteit. We zijn altijd op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving op VvE-gebied en werken uitsluitend met financieel, bouwkundig en juridisch uitstekend opgeleide medewerkers.
Vraag een offerte aan om te bekijken wat wij voor je VvE kunnen betekenen!

Direct contact opnemen over: