Contact opnemen?

Voorzitter VvE

Alle belangrijke zaken over het beheer worden beslist door de vergadering van eigenaren. Voor de bijeenkomsten van deze vergadering wijzen de leden van de VvE een voorzitter aan. De voorzitter van de vergaderingen hoeft niet niet dezelfde persoon te zijn als de voorzitter van de VvE. De VvE-leden kunnen de voorzitter van de vergaderingen in een vergadering van eigenaren ook weer ontslaan. 

Taken voorzitter

De voorzitter van de vergadering leidt de algemene ledenvergadering. Hij of zij zorgt ervoor dat iedereen de mogelijkheid krijgt om zaken naar voren te brengen en te bespreken.
Net als het bestuur kan ook de voorzitter een vergadering bijeenroepen. 

Voorzitter vergaderingen en/of bestuur?

Alleen als het bestuur uit meerdere personen bestaat, kan de persoon die de vergadering van eigenaren voorzit dezelfde persoon zijn als de voorzitter van het bestuur. Heeft je VvE een eenhoofdig bestuur, dan mag deze persoon dus niet voorzitter zijn van de vergadering van eigenaren.

Voorzitter ziek?

Is de voorzitter ziek? Als het bestuur uit meerdere personen bestaat, kan een van de andere bestuurders de functie van voorzitter tijdelijk overnemen. Kijk de splitsingsakte en/of het huishoudelijk reglement nog wel even goed na op nadere bepalingen hierover.
Bestaat het bestuur uit één persoon, dan mag een ander lid tot voorzitter worden benoemd, als de vergadering daarmee instemt.

Lees meer over de VvE structuur

Persoonlijk en betrokken

Persoonlijk contact, een vaste contactpersoon voor je VvE, luisteren, actief meedenken, betrokken zijn en afspraken nakomen. Misschien vanzelfsprekend, maar deze waarden zijn voor ons heel belangrijk en vormen de richtlijnen voor ons dagelijks werk!

Samenwerking en communicatie

Hoe beter de onderlinge betrokkenheid tussen bewoners, bestuur en beheerder, hoe prettiger het wonen is. Hierin investeren wij graag. Daarnaast hechten wij belang aan een plezierige samenwerking met derden, zoals partijen die het onderhoud verzorgen.

Deskundig en onafhankelijk

Appartement Services Nederland stelt hoge eisen aan de eigen deskundigheid en professionaliteit. We zijn altijd op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving op VvE-gebied en werken uitsluitend met financieel, bouwkundig en juridisch uitstekend opgeleide medewerkers.
Vraag een offerte aan om te bekijken wat wij voor je VvE kunnen betekenen!

Direct contact opnemen over: