Contact opnemen?

BESTUUR VVE

Bestuurder en eigenaren

Elke vereniging van eigenaren heeft een bestuur. Dit bestuur is verantwoordelijk voor een aantal zaken, maar het is de vergadering van eigenaren die de besluiten neemt. Alleen bij spoedeisende zaken mag het bestuur zelf besluiten nemen. Bij het starten van een VvE of bij grotere VvE’s is het verstandig om een professionele bestuurder aan te nemen. Hiermee voorkomen de appartementseigenaren dat er onnodig problemen ontstaan door gebrek aan kennis en ervaring.

Bestuur VvE bevoegdheden

Het bestuur is de algemene vertegenwoordiger van de VvE. Wat de bevoegdheden van het bestuur zijn, staat in: de wet, de splitsingsakte, het modelreglement. In een aantal gevallen mag het bestuur ook zelfstandig besluiten nemen, bijvoorbeeld als er met spoed een reparatie moet worden verricht. De splitsingsakte, het huishoudelijk reglement of de vergadering van eigenaren geeft aan onder welke voorwaarden het bestuur dergelijke zelfstandige besluiten mag nemen.

Taken bestuur VvE

De bestuurders die door de algemene ledenvergadering benoemd zijn (het kan er ook één zijn) voeren het bestuur over de VvE. Dat houdt in dat hun taak is om de besluiten van de vergadering van eigenaren uit te voeren. Andere taken van het VvE-bestuur zijn:

Bestuurlijke ondersteuning door ASN

In de meeste VvE’s is wel iemand die iets van boekhouden afweet. Maar er is meer nodig dan alleen iemand met administratieve kennis. Het bestuur heeft ook kennis nodig van onroerende zaken, technisch beheer, recht en verzekeringen. In de praktijk geven veel VvE’s hun beheer daarom in handen van een professioneel beheerder. ASN heeft vakkundige adviseurs in dienst die de bestuurlijke taken voor hun rekening kunnen nemen. Maar ook als je VvE alleen op zoek is naar ondersteuning bij deeltaken, kunnen wij van betekenis zijn. Samen met de appartementseigenaren spreken we van tevoren af waaruit onze dienstverlening zal bestaan.

Bestuurlijke taken uitbesteden? Vraag een offerte aan.

Persoonlijk en betrokken

Persoonlijk contact, een vaste contactpersoon voor je VvE, luisteren, actief meedenken, betrokken zijn en afspraken nakomen. Misschien vanzelfsprekend, maar deze waarden zijn voor ons heel belangrijk en vormen de richtlijnen voor ons dagelijks werk!

Samenwerking en communicatie

Hoe beter de onderlinge betrokkenheid tussen bewoners, bestuur en beheerder, hoe prettiger het wonen is. Hierin investeren wij graag. Daarnaast hechten wij belang aan een plezierige samenwerking met derden, zoals partijen die het onderhoud verzorgen.

Deskundig en onafhankelijk

Appartement Services Nederland stelt hoge eisen aan de eigen deskundigheid en professionaliteit. We zijn altijd op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving op VvE-gebied en werken uitsluitend met financieel, bouwkundig en juridisch uitstekend opgeleide medewerkers.
Vraag een offerte aan om te bekijken wat wij voor je VvE kunnen betekenen!

Direct contact opnemen over: