Contact opnemen?

VvE bijdrage

Als appartementseigenaar ben je automatisch lid van de VvE en draag je verplicht bij aan de VvE kosten. Appartementseigenaren betalen dus periodiek een bijdrage aan de VvE. Hoe hoog de bijdrage is en hoe vaak die betaald moet worden bepaalt de VvE. De meeste besturen kiezen voor een maandelijkse bijdrage. Als eigenaar ben je verplicht de VvE bijdrage te betalen, ook als je een meningsverschil met het bestuur hebt. Betaal je de periodieke bijdrage niet, dan kan het bestuur van de vereniging zo nodig incassomaatregelen nemen. 

Waarvoor is de VvE bijdrage nodig?

De periodieke bijdrage die je als eigenaren betaalt, is nodig voor onder meer de exploitatiekosten en eventuele servicekosten. 

Bijdrage VvE en begroting

Elke eigenaar moet bijdragen in de schulden en kosten van de gezamenlijke eigenaren. Hoe hoog de periodieke bijdrage is, bepaalt de VvE elk jaar opnieuw op basis van de begroting. De begroting bevat onder andere posten voor onderhoud, opstalverzekering, reservefonds en eigenarenbijdragen. Voor het eerste jaar is het vaak een lastige klus om een realistische begroting op te stellen en de juiste bijdrage vast te stellen.
Behalve met de begroting houdt het bestuur bij het bepalen van de bijdrage VvE ook rekening met de afspraken die in de splitsingsakte zijn gemaakt over de verdeling. Om een voorbeeld te noemen: stel dat een deel van de eigenaren een garage heeft en een ander deel niet. Dit kan dan verschillen in de hoogte van de bijdrage opleveren. 

VVE bijdrage bij verkoop appartementsrecht

Verkoop je je appartement(srecht)? Dan draag je daarmee alle rechten en plichten die daaraan verbonden zijn over. De nieuwe eigenaar is automatisch lid van de VvE en is verplicht de periodieke bijdrage te betalen, net als alle andere eigenaren. Degene die zijn appartementsrecht verkoopt, kan de bijdragen aan het reservefonds overigens niet terugeisen. Die zijn eigendom geworden van de VvE. 

Meer weten? Neem contact op met ASN.

Persoonlijk en betrokken

Persoonlijk contact, een vaste contactpersoon voor je VvE, luisteren, actief meedenken, betrokken zijn en afspraken nakomen. Misschien vanzelfsprekend, maar deze waarden zijn voor ons heel belangrijk en vormen de richtlijnen voor ons dagelijks werk!

Samenwerking en communicatie

Hoe beter de onderlinge betrokkenheid tussen bewoners, bestuur en beheerder, hoe prettiger het wonen is. Hierin investeren wij graag. Daarnaast hechten wij belang aan een plezierige samenwerking met derden, zoals partijen die het onderhoud verzorgen.

Deskundig en onafhankelijk

Appartement Services Nederland stelt hoge eisen aan de eigen deskundigheid en professionaliteit. We zijn altijd op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving op VvE-gebied en werken uitsluitend met financieel, bouwkundig en juridisch uitstekend opgeleide medewerkers.
Vraag een offerte aan om te bekijken wat wij voor je VvE kunnen betekenen!

Direct contact opnemen over: