Contact opnemen?

VvE lening

Een VvE kan meestal geen geld lenen. Het is daarom heel belangrijk dat een VvE geld opzijzet voor het onderhoud. Dat kan in het (wettelijk verplichte) reservefonds. Is er dringend onderhoud nodig, maar heeft je VvE niet genoeg in kas? Dan is onder bepaalde voorwaarden soms een krediet mogelijk.
Voor het financieren van energiebesparende maatregelen als isolatie of zonnecollectoren is het vaker mogelijk om een lening af te sluiten. Steeds meer banken zijn bereid duurzaamheidsmaatregelen te financieren. 

Alternatieven voor VvE lening

Lenen kost geld. Als je VvE genoeg reserves heeft om te kunnen investeren, heeft aanspreken van die reserves de voorkeur. Ook kunnen de eigenaren overwegen om zelf een bijdrage te leveren. Die bijdrage kunnen ze vanuit hun spaargeld betalen, maar ze kunnen er ook een lening voor afsluiten. Daarnaast bestaan er subsidies en speciale financieringsmogelijkheden voor energiebesparende maatregelen (ook wel duurzaamheidsleningen genoemd). Onze adviseurs kunnen je hier meer over vertellen. 

Neem voor advies over het afsluiten van een VvE lening contact op met ASN.

Persoonlijk en betrokken

Persoonlijk contact, een vaste contactpersoon voor je VvE, luisteren, actief meedenken, betrokken zijn en afspraken nakomen. Misschien vanzelfsprekend, maar deze waarden zijn voor ons heel belangrijk en vormen de richtlijnen voor ons dagelijks werk!

Samenwerking en communicatie

Hoe beter de onderlinge betrokkenheid tussen bewoners, bestuur en beheerder, hoe prettiger het wonen is. Hierin investeren wij graag. Daarnaast hechten wij belang aan een plezierige samenwerking met derden, zoals partijen die het onderhoud verzorgen.

Deskundig en onafhankelijk

Appartement Services Nederland stelt hoge eisen aan de eigen deskundigheid en professionaliteit. We zijn altijd op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving op VvE-gebied en werken uitsluitend met financieel, bouwkundig en juridisch uitstekend opgeleide medewerkers.
Vraag een offerte aan om te bekijken wat wij voor je VvE kunnen betekenen!

Direct contact opnemen over: