Contact opnemen?

VVE verplicht

Het komt regelmatig voor dat iemand een appartement koopt en daar een flinke tijd woont, zonder iets van een VvE te merken. Is het hebben van een VvE verplicht?  
Het antwoord is eenvoudig. Als je een appartement koopt, ben je automatisch ook lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Want in feite koop je niet een appartement, maar een appartementsrecht. Daarmee ben je ook mede-eigenaar van het hele appartementencomplex en dus medeverantwoordelijk voor het beheer van het complex. 

Wat als je VvE niet actief is?

Als een VvE ‘slaapt’ en de bewoners niets aan het beheer van hun appartementencomplex doen, dan ontstaan op den duur gebreken aan het complex, zoals rotte kozijnen, lekkages en een kapotte riolering. Uiteindelijk kan de gemeente ingrijpen en de eigenaren tot onderhoud verplichten. Het vervelende is dat zij geen periodieke bijdrage aan de VvE hebben betaald en er dus geen potje voor deze onderhoudskosten is opgebouwd. De eigenaren komen dan plotseling voor hoge kosten komen te staan. Om zulke situaties te voorkomen is het belangrijk om een slapende VvE zo snel mogelijk te activeren.

Voordelen van een actieve VvE

Als een VvE niet of niet goed functioneert, komt dat vaak doordat de eigenaren niet weten dat ze door de koop van een appartement automatisch lid zijn geworden van de vereniging van eigenaren. Of doordat ze het belang van het goed functioneren van een VvE niet inzien. Een VvE die goed functioneert draagt bij aan meer woonplezier, voorkomt onverwachte hoge onderhoudskosten door achterstallig onderhoud en zorgt voor behoud van de waarde van je appartement.

Waartoe is een VvE verplicht?

Het onderhoud van het gebouw waarin je een appartement bezit, komt voor rekening van alle appartementseigenaren gezamenlijk. Dat wil zeggen: de kosten voor onderhoud van het privégedeelte komen voor rekening van de individuele eigenaar, de kosten van de gemeenschappelijke delen voor rekening van de eigenaren gezamenlijk. Welke delen van het gebouw je als eigenaren gezamenlijk moet onderhouden, staat in het splitsingsreglement. Een VvE is wettelijk verplicht om een reservefonds op te bouwen voor het onderhoud. Als eigenaren hun appartementencomplex niet goed hebben onderhouden, kan de gemeente hen daar via de Woningwet toe dwingen. 

Onderhoudsplan zelf opstellen of laten opstellen

Het beheer en onderhoud van het appartementencomplex is in handen van de Vereniging van Eigenaren. De VvE bepaalt hoeveel geld er moet worden gereserveerd voor groot onderhoud, en hoe hoog de periodieke bijdrage is. Ook maakt de VvE een onderhoudsplan voor meerdere jaren (link naar meerjarenonderhoudsplan). Dit alles kan de VvE zelf doen of laten doen. Ziet je VvE het uitvoeren van de vele beheertaken om wat voor reden dan ook niet zitten? Dan kan Appartement Services Nederland (ASN) met de VvE afspreken welke taken de VvE zelf doet en welke taken ASN overneemt of ondersteunt. Op deze manier zorgen bewoners en ASN samen voor een professioneel beheer van hun wooncomplex. 

Weten wat voor een VvE verplicht is? ASN informeert en adviseert. Neem contact op.

Persoonlijk en betrokken

Persoonlijk contact, een vaste contactpersoon voor je VvE, luisteren, actief meedenken, betrokken zijn en afspraken nakomen. Misschien vanzelfsprekend, maar deze waarden zijn voor ons heel belangrijk en vormen de richtlijnen voor ons dagelijks werk!

Samenwerking en communicatie

Hoe beter de onderlinge betrokkenheid tussen bewoners, bestuur en beheerder, hoe prettiger het wonen is. Hierin investeren wij graag. Daarnaast hechten wij belang aan een plezierige samenwerking met derden, zoals partijen die het onderhoud verzorgen.

Deskundig en onafhankelijk

Appartement Services Nederland stelt hoge eisen aan de eigen deskundigheid en professionaliteit. We zijn altijd op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving op VvE-gebied en werken uitsluitend met financieel, bouwkundig en juridisch uitstekend opgeleide medewerkers.
Vraag een offerte aan om te bekijken wat wij voor je VvE kunnen betekenen!

Direct contact opnemen over: