Contact opnemen?

Huishoudelijk reglement VvE

Waar mag je je fiets of kinderwagen neerzetten en waar niet? Mag je zelf kiezen welke kleur je zonnescherm heeft? Mag je wasgoed op het balkon hangen? Mag je planten in de centrale hal zetten? Afspraken over dit soort zaken staan in het huishoudelijk reglement VvE.

Wat is een huishoudelijk reglement?

Iedere Vereniging van Eigenaren beschikt over een splitsingsakte en splitsingsreglement. Daarnaast hebben veel VvE's een huishoudelijk reglement. Dat is in feite een praktische uitwerking van het splitsingsreglement. Er staat in welke woon- en leefregels de leden van de Vereniging van Eigenaren met elkaar hebben afgesproken. Deze regels zijn geen doel op zich, maar zijn bedoeld om het woonplezier van alle eigenaren te vergroten. Het is voor VvE's niet verplicht om een huishoudelijk reglement te hebben.

Hoe komt een VvE aan een huishoudelijk reglement?

Het huishoudelijk reglement is een dynamisch document. Het wordt opgesteld door de leden van de Vereniging van Eigenaren. Zij kunnen de daarin beschreven regels ook weer veranderen of verwijderen, of nieuwe toevoegen. Dat gebeurt tijdens de algemene ledenvergadering. Er is dan wel een gekwalificeerde meerderheid van stemmen nodig. In de splitsingsakte staat hoeveel stemmen genoeg zijn.

VvE huishoudelijk reglement en de wet

Het huishoudelijk reglement is een verlengstuk van het splitsingsreglement. Er mogen daarom geen dingen instaan die in strijd zijn met dit reglement, of met de splitsingsakte of wet. Het huishoudelijk reglement mag via een notaris worden ingeschreven in de openbare registers van het kadaster, maar dat is niet verplicht. Nieuwe eigenaren moeten zich aan de het huishoudelijk reglement houden. Koop je een appartementsrecht, informeer dan altijd naar het huishoudelijk reglement vve.

Model huishoudelijk reglement vve

Wil je een slapende VvE activeren of een nieuwe VvE oprichten en heb je behoefte aan een model huishoudelijk reglement? Appartement Services Nederland informeert en adviseert. Neem vrijblijvend contact op.

Persoonlijk en betrokken

Persoonlijk contact, een vaste contactpersoon voor je VvE, luisteren, actief meedenken, betrokken zijn en afspraken nakomen. Misschien vanzelfsprekend, maar deze waarden zijn voor ons heel belangrijk en vormen de richtlijnen voor ons dagelijks werk!

Samenwerking en communicatie

Hoe beter de onderlinge betrokkenheid tussen bewoners, bestuur en beheerder, hoe prettiger het wonen is. Hierin investeren wij graag. Daarnaast hechten wij belang aan een plezierige samenwerking met derden, zoals partijen die het onderhoud verzorgen.

Deskundig en onafhankelijk

Appartement Services Nederland stelt hoge eisen aan de eigen deskundigheid en professionaliteit. We zijn altijd op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving op VvE-gebied en werken uitsluitend met financieel, bouwkundig en juridisch uitstekend opgeleide medewerkers.
Vraag een offerte aan om te bekijken wat wij voor je VvE kunnen betekenen!

Direct contact opnemen over: