Contact opnemen?

VVE STRUCTUUR

Overzicht VvE structuur

Als appartementeigenaar ben je lid van een Vereniging van Eigenaren. Samen ben je verantwoordelijk voor het beheer van het appartementsgebouw. De VvE structuur bestaat uit verschillende organen, zoals:

VvE structuur: de vergadering van eigenaren

In principe neemt de vergadering van eigenaren alle beslissingen, tenzij dat in de statuten anders staat. De vereniging is verantwoordelijk voor het beheer over de gemeenschappelijke zaken, zoals het onderhoud, en de financiën. Ook ziet de vergadering toe op het nakomen van de verplichtingen van de appartementeigenaren.

Het bestuur

Net als elke vereniging heeft ook een VvE een bestuur. Dit bestuur bestaat uit tenminste één bestuurslid. Het is wettelijk verplicht dat het aantal bestuursleden oneven is. Het bestuur kan ook worden uitbesteed aan een professioneel beheerder. De vergadering van eigenaren benoemt de bestuurder(s) en mag deze ook schorsen of ontslaan. Het bestuur voert het bestuur over de VvE. Lees meer over het bestuur.

De voorzitter

De voorzitter van de VvE-vergadering leidt de algemene ledenvergadering (ALV). Hij of zij moet ervoor zorgen dat iedereen de mogelijkheid krijgt om zaken naar voren te brengen en te bespreken. 

Commissies 

Een VvE structuur kent vaak ook een of meer commissies. Deze commissies hebben dan een controlerende en adviserende taak. De eindverantwoordelijkheid en besluitvorming blijven bij het bestuur en de vergadering van eigenaren. Voorbeelden van commissies zijn:

Raad van commissarissen

Lang niet alle VvE’s hebben een raad van commissarissen. Heeft een VvE die wel, dan is het de taak van de raad om toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de VvE. De raad van commissarissen adviseert het bestuur. 

Nieuwe VvE oprichten of slapende VvE activeren? Ga naar oprichten en activeren.
Meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met ASN.

 

Persoonlijk en betrokken

Persoonlijk contact, een vaste contactpersoon voor je VvE, luisteren, actief meedenken, betrokken zijn en afspraken nakomen. Misschien vanzelfsprekend, maar deze waarden zijn voor ons heel belangrijk en vormen de richtlijnen voor ons dagelijks werk!

Samenwerking en communicatie

Hoe beter de onderlinge betrokkenheid tussen bewoners, bestuur en beheerder, hoe prettiger het wonen is. Hierin investeren wij graag. Daarnaast hechten wij belang aan een plezierige samenwerking met derden, zoals partijen die het onderhoud verzorgen.

Deskundig en onafhankelijk

Appartement Services Nederland stelt hoge eisen aan de eigen deskundigheid en professionaliteit. We zijn altijd op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving op VvE-gebied en werken uitsluitend met financieel, bouwkundig en juridisch uitstekend opgeleide medewerkers.
Vraag een offerte aan om te bekijken wat wij voor je VvE kunnen betekenen!

Direct contact opnemen over: